Home > Published Issues > 2015 > Volume 4, No. 3, August 2015 >
Volume 4, No. 3, August 2015
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Volume 4, No. 3, August 2015) Page
1
X. H. Long, J. Fan, F. F. Nie, and Y. T. Zhang
231
2
Farzad Hatami, Hamed Nademi, and Mohammad Rahaie
237
3
J. Fan, X. H. Long, and L. Li
243
4
Raymond W. M. Lo and Yunita Dian Pratiwi
248
5
Qiyun Qiao, Xudong Zhang, and Jianhua Hu
254
6
Nannan Cui, Xiaolin Yu, Buyu Jia, Jintu Zhong, and Quansheng Yan
259
7
Muttaqin Hasan and Sri Indah Setiyaningsih
265
8
Zhanguo Li, Wei Guo, Yue Li, Jinpeng Liu, and Yanbing Wang
271
9
Alaa M. Ali
276
10
Yue Li, Wanguo Dong, Hong Li, and Zhanguo Li
282
11
Lin Li, Jian Fan, Yicheng Jiang, and Yaoting Zhang
287
12
Takuya Saito, Yusuke Fujikura, Shin-ichiro Hashimoto, and Shigeyuki Date
291
13
Young Kyu Park, Ju-Suk An, Jiyoung Park, and Hyun Je Oh
296