Home > Published Issues > 2014 > Volume 3, No. 2, May 2014 >
Volume 3, No. 2, May 2014
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Volume 3, No. 2, May 2014) Page
1
Prema Kumar W P, Ananthayya M B, and Vijay K
1
2
Murtaza Hasan, M A Khan, and Javed Alam
7
3
A S Kharade and S V Kapadiya
16
4
G S Sudhikumar, K B Prakash, and M V Seshagiri Rao
29
5
A Anjana Susan John and S Selvi Rajan
38
6
Santosh M Muranal and Khadiranaikar R B
45
7
Sankar Jegadesh J S and S Jayalekshmi
57
8
Vyshak R S and S Jayalekshmi
65
9
Vatsal pateland Drashti Bhatt
78
10
R Ramya
85
11
Sugali Sreenivasulu and S Jayalekshmi
92
12
Vakil Merool, Kalpit Mevada and Patel Harshvadan
104
13
Vijay P Gowda, Dinesh, Vrashali Jadav, Priyanka and Kumar S
110
14
Devendra Dohare and Jasmeet Singh
118
15
Mahesh Suresh Kumawat and L G Kalurkar
125
16
Syed Aqeel Ahmad and P K Sarkar
138
17
S M Waysal, P D Dhake, and M P Kadam
151
18
Mahesh Suresh Kumawat and L G Kalurkar
158
19
Daniel Yaw Osei
168
20
Balamurali Arumugam
175
21
B Archana and C Porchejian
179