Home > Published Issues > 2022 > Volume 11, No. 2, May 2022 >
Volume 11, No. 2, May 2022
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Volume 11, No. 2, May 2022) Page
1
Ying Zhang, Jian Kang, Hong Jin, and Yan Zhang
35
2
Mohammad Ali Khasawneh and Rabea Saleh AL-Jarazi
42
3
Changzhao Qian, Changping Chen, Haitao Hu, Zhujun Li, Dandan Xia, and Bifeng Liu
46
4
Yixin Zhao, Cong Ye, and Zhenxiang Ye
51